بازدید ایدهبایگانی‌های سارا سیگر | بازدید ایده

برچسب: سارا سیگر

سیارات فراخورشیدی: گام بعدی چیست؟ مصاحبه ای با سارا سیگر

سارا سیگر اخترفیزیکدان دانشگاه MIT است. او به‌دنبال جهان‌های بیگانه‌ای مشابه زمین می‌گردد. هدف نهایی یافتن گویی است که نه‌تنها این به نقطه‌ی آبی کم‌رنگ، یعنی زمین خودمان شباهت داشته باشد؛ بلکه دارای حیات نیز باشد.…