بازدید ایدهبایگانی‌های ساده‌نویسی | بازدید ایده

برچسب: ساده‌نویسی

«حرفهای آبدار» منتشر شد

لطائف‌الطوائف، کتابی ادبی است سرشار از لطیفه‌‌ها، طنز‌ها و پند‌ها که «فخرالدین علی صفی»، نویسندۀ قرن دهم هجری که در زمان صفویه زندگی می‌کرد، آن را نوشته است. داستان‌های حرف‌های آبدار، علاوه‌بر سادگی و روانی،…