بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت پرتو جاذب مغناطیسی | بازدید ایده

برچسب: ساخت پرتو جاذب مغناطیسی

آغاز همکاری ناسا برای ساخت پرتو جاذب مغناطیسی

آغاز همکاری ناسا برای ساخت پرتو جاذب مغناطیسی پرتو جاذب مشابه فیلم‌های جنگ ستارگان البته با کمی اغراق است! این شرکت اخیرا همکاری خود را با ناسا برای به کارگیری فناوری شناوری خود برای ماهواره‌‌‌‌های کوچک اعلام…

  • خانه
  • ساخت پرتو جاذب مغناطیسی