بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت ماهواره «آزادست» | بازدید ایده

برچسب: ساخت ماهواره «آزادست»

ساخت ماهواره «آزادست» توسط دانشجویان دانشگاه آزاد

ساخت ماهواره «آزادست» توسط دانشجویان دانشگاه آزاد پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه درصدد ساخت «ماهواره آزادست» هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصیری از طراحان پروژه ماهواره امید در…

  • خانه
  • ساخت ماهواره «آزادست»