بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت شهر | بازدید ایده

برچسب: ساخت شهر

برنامه های امارات متحده عربی برای ساخت شهری در مریخ

برنامه های امارات متحده عربی برای ساخت شهری در مریخ تنها ناسا و SpaceX به فکر مسکونی‌سازی مریخ نیستند. امارات متحده‌ی عربی اخیرا از برنامه‌ی بلندپروازانه‌ی خود در مورد مریخ پرده برداشت: ساخت یک شهر به بزرگی…