بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت سدهای هیدروالکتریکی خسارت غیرقابل بازگشتی به آمازون وارد می‌کند | بازدید ایده

برچسب: ساخت سدهای هیدروالکتریکی خسارت غیرقابل بازگشتی به آمازون وارد می‌کند

ساخت سدهای هیدروالکتریکی خسارت غیرقابل بازگشتی به آمازون وارد می‌کند

در سال ۲۰۱۱، شرکت نورته انرژیا (Norte Energia) شروع به ساخت سد بلو مونچه (Belo Monte) در رودخانه خینگو در برزیل کرد و هنگامی که این سدسازی‌ها در سال ۲۰۱۹ به اتمام برسد، به چهارمین سد…

  • خانه
  • ساخت سدهای هیدروالکتریکی خسارت غیرقابل بازگشتی به آمازون وارد می‌کند