بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت بشقاب پرنده | بازدید ایده

برچسب: ساخت بشقاب پرنده

ناسا در حال ساخت بشقاب پرنده برای ماموریت‌های آینده‌ی مریخ است

ناسا در حال ساخت بشقاب پرنده برای ماموریت‌های آینده‌ی مریخ است اجسام پرنده‌ی ناشناس که به بشقاب پرنده شباهت دارند یکی از افسانه‌ها و روایات قومی محسوب می‌شود که تلاش می‌شود برای اشاره به حیات…