بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت بزرگ‌ترین | بازدید ایده

برچسب: ساخت بزرگ‌ترین

هندوستان در پی ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان است

هندوستان در پی ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان است استفاده از انرژی‌های پاک، مخصوصاً پنل‌های خورشیدی به‌منظور تولید الکتریسیته این روزها طرفداران بسیاری یافته است. علی‌رغم وجود موانع متعدد، بسیاری از کشورها درصدد راه‌اندازی…