بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت بازوی رباتیکی | بازدید ایده

برچسب: ساخت بازوی رباتیکی

دانشمندان موفق به ساخت بازوی رباتیکی شدند که در کمتر از یک چشم‌برهم زدن، حشره در حال پرواز را می‌گیرد

دانشمندان موفق به ساخت بازوی رباتیکی شدند که در کمتر از یک چشم‌برهم زدن، حشره در حال پرواز را می‌گیرد انسان‌ها در گرفتن اشیایی که با سرعت در حال حرکت هستند، بسیار خوب عمل می‌کنند.…