بازدید ایدهبایگانی‌های ساخت اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده انرژی دنیا | بازدید ایده

برچسب: ساخت اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده انرژی دنیا

ساخت اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده انرژی دنیا

یک استارتاپ حوزه‌ی فناوری مأموریت دارد تا مرکز اصلی یک بانک هلندی را برای تولید انرژی تجاری و مستقل تجهیز کند؛ در این پروژه از اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده‌ی انرژی خورشیدی که تجاری‌سازی شده است،…

  • خانه
  • ساخت اولین پنجره‌های شفاف تولیدکننده انرژی دنیا