بازدید ایدهبایگانی‌های ساخته شده | بازدید ایده

برچسب: ساخته شده

آشنایی با یکی از بزرگ‌ترین مدل‌های ساخته شده از جهان هستی تا به امروز

آشنایی با یکی از بزرگ‌ترین مدل‌های ساخته شده از جهان هستی تا به امروز کهکشان‌ها در اطراف خود دارای هاله‌هایی هستند که ممکن است از مواد معمولی و یا ماده‌ی تاریک ساخته شده باشند. تصویر…