بازدید ایدهبایگانی‌های ساخته شده‌اند؟ | بازدید ایده

برچسب: ساخته شده‌اند؟

رشته‌های کیهانی از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

رشته‌های کیهانی از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ پژوهشگران همواره برای یافتن ماهیت نصف دیگر از مواد معمولی که در حال حاضر اطلاعات زیادی درباره‌ی آنها نداریم، در تلاش بوده‌اند. پیش از این، شبیه‌سازی‌های انجام شده…