بازدید ایدهبایگانی‌های ساخته است | بازدید ایده

برچسب: ساخته است

ناسا یک سیستم ناوبری فضایی ساخته است

ناسا یک سیستم ناوبری فضایی ساخته است این سیستم جدید که کاوشگر ایستگاه برای فناوری زمان‌بندی و ناوبری اشعه‌ایکس یا سکستانت (SEXTANT) نام دارد، برای تعیین موقعیت مکانی اجرام کیهانی در فضا از تپ‌اخترها استفاده می‌کند. تپ‌اخترها، ستاره‌های نوتورنی…