بازدید ایدهبایگانی‌های ساختار | بازدید ایده

برچسب: ساختار

دانشمندان بزرگترین ساختار کائنات جهان را یافتند

دانشمندان بزرگترین ساختار کائنات جهان را یافتند اخترشناسان دانشگاه مرکزی لنکستر در انگلستان موفق شدند مجموعه‌ای از اجرام نورانی و اختروش‌های (کوزار) بسیار درخشان را کشف کنند؛ که به عقیده‌ی کارشناسان امر بزرگترین ساختار کیهانی…

هر آنچه باید درمورد انواع ستاره‌ها و ساختار آنها بدانیم

هر آنچه باید درمورد انواع ستاره‌ها و ساختار آنها بدانیم شاید همه‌ی ستاره‌ها فقط ستاره به نظر بیایند و اساساً گوی‌های بزرگی از سوخت گازی با فاصله میلیاردها سال نوری در آسمان شب قلمداد شوند.…