بازدید ایدهبایگانی‌های ساختار کهکشان | بازدید ایده

برچسب: ساختار کهکشان

ساختار کهکشان راه شیری و چگونگی کشف آن

هزاران سال است مردم معمای نوارهای باریکی را که در طول گنبد آسمان کشیده شده‌اند، در سر می‌پرورانند. در عصر جدید، گالیلئو گالیله به این نکته پی برد تعداد ستارگان راه شیری بی‌شمار است. هرچند، منجمان تا…