بازدید ایدهبایگانی‌های ساختار بخش دوردست | بازدید ایده

برچسب: ساختار بخش دوردست

نقشه‌ برداری از ساختار بخش دوردست کهکشان راه شیری

نقشه‌ برداری از ساختار بخش دوردست کهکشان راه شیری تقریباً از قرن ۱۸ میلادی بود که ستاره‌شناسان پی بردندمنظومه‌ی شمسی، در ساختاری بسیار گسترده‌تر و دیسکی شکل به نام کهکشان راه شیری که ستاره‌ها و گازهای میان…