بازدید ایدهبایگانی‌های زیستگاه | بازدید ایده

برچسب: زیستگاه

ساخت یک زیستگاه قابل گسترش در ماه

ساخت یک زیستگاه قابل گسترش در ماه به نظر می‌رسد ماه دوباره پس از دوران رقابت فضایی دهه‌ی ۱۹۶۰، به اولویت اصلی برنامه‌های فضایی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. اکنون که ایالات متحده آمریکا به‌طور…