بازدید ایدهبایگانی‌های زیر سطح قمر انسلادوس | بازدید ایده

برچسب: زیر سطح قمر انسلادوس

کشف بزرگ ناسا: در زیر سطح قمر انسلادوس، احتمالاً حیات وجود دارد

کشف بزرگ ناسا: در زیر سطح قمر انسلادوس، احتمالاً حیات وجود دارد قمر انکِلادوس، ظاهری فریبنده دارد؛ زیرا روی سطح آن هیچ‌گونه نشانه‌ای مبنی بر این‌که این قمر می‌تواند میزبان حیات باشد وجود ندارد؛ اما در زیر…

  • خانه
  • زیر سطح قمر انسلادوس