بازدید ایدهبایگانی‌های زیباترین هواپیما | بازدید ایده

برچسب: زیباترین هواپیما

نگاهی به ۱۰ مورد از زیباترین هواپیماهای تاریخ هوانوردی

در گزارشی به معرفی ۱۰ مورد از زیباترین هواپیماهای تاریخ صنعت هواپیمایی و نکات جالب پیرامون آنها می‌پردازیم. هواپیماها برای محیط‌زیست خطرناک‌اند و می‌توانند هم با تصادفات و هم با طراحی خاص خودشان کشنده و…