بازدید ایدهبایگانی‌های زودی | بازدید ایده

برچسب: زودی

ناسا: شهاب‌سنگ خطرناکی به نام دیو به زودی از مجاورت زمین عبور می‌کند

ناسا: شهاب‌سنگ خطرناکی به نام دیو به زودی از مجاورت زمین عبور می‌کند برخورد شهاب‌ سنگی که 27 بهمن سال 92 در اطراف جبارکول روسیه فرود آمد، همگان را متوجه خطرات بالقوه‌ی شهاب‌سنگ‌ها کرده است. حتی…