بازدید ایدهبایگانی‌های زندگی یک ساله | بازدید ایده

برچسب: زندگی یک ساله

آمار و ارقام شگفت انگیز از زندگی یک ساله در ایستگاه بین المللی فضایی

آمار و ارقام شگفت انگیز از زندگی یک ساله در ایستگاه بین المللی فضایی ناسا اطلاعاتی را در خصوص زندگی یک ساله‌ی فضانوردان ارائه کرده که داده‌های بسیار جالب توجهی را در این خصوص در…