بازدید ایدهبایگانی‌های زندگی مردم در سردترین دهکده جهان چگونه است | بازدید ایده

برچسب: زندگی مردم در سردترین دهکده جهان چگونه است

زندگی مردم در سردترین دهکده جهان چگونه است

در یک نقطه‌ی دورافتاده در سیبری، سرما مسئله کوچکی نیست. بر اساس گزارش‌ها، باتری‌های خودروها در دهکده اویمیاکن یخ می‌زنند؛ سرمازدگی یک خطر همیشگی است و معمولا خودروها حتی اگر اصلا از آن‌ها استفاده هم…

  • خانه
  • زندگی مردم در سردترین دهکده جهان چگونه است