بازدید ایدهبایگانی‌های زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر | بازدید ایده

برچسب: زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است اگر زندگی در سیاره‌ای شکل بگیرد آیا همان مواد اولیه در سیاره‌ای دیگر نیز همان شکل از زندگی را…

  • خانه
  • زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر