بازدید ایدهبایگانی‌های زندگی شاد | بازدید ایده

برچسب: زندگی شاد

قدرشناسی: مهمترین مهارت برای دستیابی به زندگی شاد

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که شادی، به شانس یا خصیصه‌ی ذاتی ارتباط دارد. آنها تصور می‌کنند اگر خوش‌شانس باشید و با یک روحیه‌ی بشاش متولد شوید و دنیا هم موقعیت‌های مناسبی پیش رویتان قرار…