بازدید ایدهبایگانی‌های زنده بمانند | بازدید ایده

برچسب: زنده بمانند

میکروب ها احتمالاً می توانند در مریخ زنده بمانند

میکروب ها احتمالاً می توانند در مریخ زنده بمانند مریخ سیاره‌ای سرد و کاملاً خشک است؛ اما شواهدی در سطح این سیاره وجود دارند که نشان می‌دهند سیاره سرخ میلیاردها سال پیش اقیانوسی بسیار بزرگ داشته است و…