بازدید ایدهبایگانی‌های زمین تخت چیست؟ | بازدید ایده

برچسب: زمین تخت چیست؟

بررسی یک دیدگاه جنجالی: زمین تخت چیست؟

بررسی یک دیدگاه جنجالی: زمین تخت چیست؟ زمین تخت، پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد که آن‌ را بررسی می‌کنیم؛ اما دیدگاهی که بیان می‌کرد زمین تخت است، سال‌ها پیش با دلایلی تا حدودی عقلانی، از سوی…