بازدید ایدهبایگانی‌های زمینه مسافرت | بازدید ایده

برچسب: زمینه مسافرت

سرمایه‌ گذاری ناسا در زمینه مسافرت با هواپیماهای مافوق صوت

سرمایه‌ گذاری ناسا در زمینه مسافرت با هواپیماهای مافوق صوت جنگنده‌ی اف-۲۲ می‌تواند با سرعتی بیشتر از صوت حرکت کند اما مسافرت با هواپیماهای مافوق صوت در حال حاضر ممکن نیست. ناسا سعی دارد با…