بازدید ایدهبایگانی‌های زمان‌های دور | بازدید ایده

برچسب: زمان‌های دور

کره ماه احتمالا در زمان‌های دور دارای اتمسفر بوده است

کره ماه احتمالا در زمان‌های دور دارای اتمسفر بوده است تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ماه زمانی در حدود ۳ تا ۴ میلیارد سال پیش، اتمسفر داشته است. این اتمسفر زمانی وجود داشته است که گازهای حاصل…