بازدید ایدهبایگانی‌های زلزله‌های اعماق زمین چه تفاوتی با لرزه‌های نزدیک به سطح زمین دارند | بازدید ایده

برچسب: زلزله‌های اعماق زمین چه تفاوتی با لرزه‌های نزدیک به سطح زمین دارند

زلزله‌های اعماق زمین چه تفاوتی با لرزه‌های نزدیک به سطح زمین دارند

دانشمندان دهه‌هاست می‌دانند زلزله‌های عمیق، به‌ویژه آن‌هایی که در بیشتر از عمق ۶۰ کیلومتری سطح زمین رخ می‌دهند، انرژی لرزه‌ای متفاوتی نسبت به لرزه‌های نزدیک به سطح تولید می‌کنند. در حال حاضر یک تیم پژوهشی…

  • خانه
  • زلزله‌های اعماق زمین چه تفاوتی با لرزه‌های نزدیک به سطح زمین دارند