بازدید ایدهبایگانی‌های زسکامسکو | بازدید ایده

برچسب: زسکامسکو

فوتبال جهان | تعیین ۴ هزار نیروی امنیتی برای رویارویی زسکا مسکو با رئال مادرید

به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه، در گزارش اداره امنیت و مبارزه با فساد شهر مسکو آمده است: با هدف تامین امنیت و نظم عمومی در ورزشگاه و محیط پیرامونی 4 هزار نیروزی امنیتی شامل…