بازدید ایدهبایگانی‌های زده است؟ | بازدید ایده

برچسب: زده است؟

چرا سقوط شهاب سنگ خسارات به ظاهر عجیبی به شیشه‌های ساختمان و ظروف و وسایل خانه زده است؟

چرا سقوط شهاب سنگ خسارات به ظاهر عجیبی به شیشه‌های ساختمان و ظروف و وسایل خانه زده است؟ طبق آمار ناسا هر 100 سال یک بار چنین شهاب‌سنگی با زمین برخورد می‌کند، در واقع از…