بازدید ایدهبایگانی‌های زباله های فضایی | بازدید ایده

برچسب: زباله های فضایی

طرحی برای بازیافت زباله های فضایی

طرحی برای بازیافت زباله های فضایی یکی از میراث اکتشافات فضایی انسان، زباله‌های فضایی است که مانند یک زنجیر عظیم پیرامون کره‌ی زمین را احاطه کرده‌اند و همواره به دور آن گردش می‌کنند. بعضی از زباله‌های…