بازدید ایدهبایگانی‌های زباله‌های پلاستیکی، تهدیدی جدید برای صخره‌های مرجانی | بازدید ایده

برچسب: زباله‌های پلاستیکی، تهدیدی جدید برای صخره‌های مرجانی

زباله‌های پلاستیکی، تهدیدی جدید برای صخره‌های مرجانی

صخره‌های مرجانی در حال شکستن نیستند. در کنار تغییرات آب‌وهوایی و سفید شدن، اکنون حجم زیادی از ضایعات پلاستیکی موجب بیماری آن‌ها شده‌اند. هر ساله ۱۲.۷ میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌ها ریخته می‌شوند؛ اما هنوز…

  • خانه
  • زباله‌های پلاستیکی، تهدیدی جدید برای صخره‌های مرجانی