بازدید ایدهبایگانی‌های زائرانی که دینار نگرفتند "کمک‌هزینه سفر زیارتی" دریافت می‌کنند | بازدید ایده

برچسب: زائرانی که دینار نگرفتند “کمک‌هزینه سفر زیارتی” دریافت می‌کنند

زائرانی که دینار نگرفتند “کمک‌هزینه سفر زیارتی” دریافت می‌کنند

بانک ملی ایران اعلام کرد اگر زائرین اربعین که به هر دلیلی نخواسته و یا نتوانسته‌اند ارز مربوطه را دریافت کنند، بانک ملی ایران متعهد است عین مبلغ واریزی به‌همراه "کمک‌هزینه سفر زیارتی" را به…

  • خانه
  • زائرانی که دینار نگرفتند “کمک‌هزینه سفر زیارتی” دریافت می‌کنند