بازدید ایدهبایگانی‌های ریسمان | بازدید ایده

برچسب: ریسمان

نظریه‌ ریسمان جهان‌هایی بسیار کمتر از آنچه می‌پنداشتیم خلق می‌کند

برخی فیزیک‌دانان معتقدند، مشکل نظریه‌ی ریسمان این است که جهان‌های بی‌شماری ایجاد می‌کند. این نظریه، وجود نه فقط یک جهان، بلکه ۱۰۵۰۰ نسخه از دستگاه‌های فضا-زمانی را مطرح می‌کند که هر کدام قوانین فیزیکی مخصوص به خود…