بازدید ایدهبایگانی‌های ریاضی و موسیقی | بازدید ایده

برچسب: ریاضی و موسیقی

ریاضی و موسیقی و نگاهی به رابطه نزدیک و کلیدی میان آنها

کلاس جبر مجرد نقطه‌ای آغازی برای تمرکز بر نت‌ها بود. ارتباطی که چشم‌انداز جدیدی را به روی جوان علاقمند به موسیقی گشود. یکی از دانشجویان سال چهارم کالج، به نقل از خودش، تصمیم گرفت استعداد…