بازدید ایدهبایگانی‌های ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان گیلان | بازدید ایده

برچسب: ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان گیلان

دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکز رشت

سخنرانی اختصاصی جناب اقای دکتر سعید صادقی ریاست محترم کل دانشگاه پیام نور استان گیلان در رابطه با فعالیت های صورت گرفته مثبت مسئولین در جهت هدایت صحیح انجمن های علمی و موفقیت انجمن ها…

  • خانه
  • ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان گیلان