بازدید ایدهبایگانی‌های رژیم سعودی | بازدید ایده

برچسب: رژیم سعودی

قاسمی: منشاء تروریسم جهان عربستان و اندیشه‌های افراطی رژیم سعودی است

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: منشاء تروریسمی که امروز تمام جهان بویژه خاورمیانه را در کام خود کشیده است، جایی جز عربستان سعودی و افکار و اندیشه های افراطی که توسط این رژیم تبلیغ، ترویج…