بازدید ایدهبایگانی‌های رژیم‌های غذایی | بازدید ایده

برچسب: رژیم‌های غذایی

مشکلات مرتبط با رژیم‌های غذایی کتوژنیک و سایر رژیم‌های محدودکننده

متخصصان تغذیه بر این باورند که رژیم‌های غذایی کتوژنیک علی‌رغم برخی از مزایا نمی‌توانند رژیم دائمی افراد سالم به حساب بیایند. دانشمندان و متخصصین تغذیه در حال توافق روی دستورالعملی برای یک زندگی طولانی و…