بازدید ایدهبایگانی‌های روی ISS | بازدید ایده

برچسب: روی ISS

امریکا و روسیه اولین ماموریت مشترک فضایی خود را برروی ISS اجرا می‌کنند

امریکا و روسیه اولین ماموریت مشترک فضایی خود را برروی ISS اجرا می‌کنند دو نفر فضانورد در این ماموریت قرار است یک سال برروی ایستگاه فضایی حضور داشته باشند و این در شرایطی است که…