بازدید ایدهبایگانی‌های روی سکو | بازدید ایده

برچسب: روی سکو

فالکون 9 با وجود فرود موفقیت آمیز، بخاطر سرعت جانبی بالا روی سکو واژگون شد

فالکون 9 با وجود فرود موفقیت آمیز، بخاطر سرعت جانبی بالا روی سکو واژگون شد بامداد امروز اسپیس ایکس یک موشک فالکون 9 دیگر را روانه‌ی فضا کرد تا کپسول دراگون را راهی ایستگاه بین‌المللی فضایی کند،…