بازدید ایدهبایگانی‌های روی سکوی شناور | بازدید ایده

برچسب: روی سکوی شناور

ایلان ماسک: فالکون 9 فرود آمده روی سکوی شناور، ماه می یا ژوئن دوباره پرتاب می‌شود

ایلان ماسک: فالکون 9 فرود آمده روی سکوی شناور، ماه می یا ژوئن دوباره پرتاب می‌شود اسپیس ایکس بامداد امروز موفق شد تا موشک فالکون ۹ را با موفقیت بر روی سکوی شناوری که در…

اسپیس ایکس برای سومین بار راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناور فرود آورد

اسپیس ایکس برای سومین بار راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناور فرود آورد اسپیس ایکس موفق شد تا برای سومین بار متوالی راکت فالکون ۹ را روی سکوی شناوری که در میان اقیانوس اطلس…