بازدید ایدهبایگانی‌های روی سطح مریخ | بازدید ایده

برچسب: روی سطح مریخ

دانشمندان اثراتی از آب جاری روی سطح مریخ پیدا کرده‌اند

گروهی از دانشمندان به رهبری دانشگاه اپن، نشانه‌هایی از آب منجمد ذوب‌شده بر سطح مریخ پیدا کرده‌اند. این موضوع بر خلاف اوضاع آب‌وهوایی کنونی مریخ است؛ زیرا مریخ در حدی سرد است که یخ نمی‌تواند ذوب‌ شود. دانشمندان سیاره‌شناس…