بازدید ایدهبایگانی‌های روی سطح تایتان | بازدید ایده

برچسب: روی سطح تایتان

برنامه ناسا برای فرود یک کاوشگر روی سطح تایتان

برنامه ناسا برای فرود یک کاوشگر روی سطح تایتان ناسا در نظر دارد امسال برای فرود یک کاوشگر روی تایتان برنامه‌ریزی کند که از فناوری پهپاد استفاده می‌کند. کاوشگر کاسینی، هویگنس پس از بررسی سطح زردرنگ تایتان،…