بازدید ایدهبایگانی‌های رویداد سیاه چاله ها | بازدید ایده

برچسب: رویداد سیاه چاله ها

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟ از زمانی که جان میشل در نامه‌ای به انجمن سلطنتی در سال ۱۷۸۳ برای اولین بار به وجود پدیده‌ای تحت عنوان سیاه‌چاله‌ اشاره کرد، این پدیده‌های شگرف همواره…