بازدید ایدهبایگانی‌های رویای کشتی های فضایی | بازدید ایده

برچسب: رویای کشتی های فضایی

مهندسی بی نهایت:پیش رانش پالس هسته ای و رویای کشتی های فضایی

پیش‌رانش پالس هسته‌ای یکی از بحث‌برانگیزترین راهکارهای سفر به فضا است؛ این پیش‌ران‌ها می‌توانند در زمانی کوتاه انسان را به مقاصد دوردست در فضا برسانند. راکت افسانه‌ای ساترن ۵ که اولین پرواز خود را در…

  • خانه
  • رویای کشتی های فضایی