بازدید ایدهبایگانی‌های رویاپردازی | بازدید ایده

برچسب: رویاپردازی

سفر در زمان: مرز بین واقعیات علمی و رویاپردازی کجاست؟

سفر در زمان: مرز بین واقعیات علمی و رویاپردازی کجاست؟ FBI در مارس ۲۰۰۳ مرد ۴۴ ساله‌ای به نام اندرو کارلسین را دستگیر کرد. او احتمالا خوش‌شانس‌ترین سهام‌دار بازار بورس بود. کارلسین توانسته بود، در عرض دو…