بازدید ایدهبایگانی‌های روند ایجاد | بازدید ایده

برچسب: روند ایجاد

شبیه‌سازی روند ایجاد جهان هستی با استفاده از سوپرکامپیوترها

شبیه‌سازی روند ایجاد جهان هستی با استفاده از سوپرکامپیوترها همواره یکی از سوالات بی‌جواب بشر، نحوه‌ی شکل‌گیری جهان هستی به شکل امروزی آن بوده است که محققان و کیهان‌شناسان در پی یافتن پاسخ‌هایی منطقی و…