بازدید ایدهبایگانی‌های روش زیست محیطی ارزان و سالم برای تولید سوخت‌ زیستی | بازدید ایده

برچسب: روش زیست محیطی ارزان و سالم برای تولید سوخت‌ زیستی

روش زیست محیطی ارزان و سالم برای تولید سوخت‌ زیستی

بر اساس یافته‌های یک تیم علمی پژوهشی، نوعی باکتری طبیعی جداشده از بقایای کشت قارچ می‌تواند سلولز را مستقیما به بیوبوتانول که یک سوخت زیستی است، تبدیل کند. گروهی از مهندسان دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)…

  • خانه
  • روش زیست محیطی ارزان و سالم برای تولید سوخت‌ زیستی