بازدید ایدهبایگانی‌های روش اندازه‌گیری وزن کهکشان | بازدید ایده

برچسب: روش اندازه‌گیری وزن کهکشان

روش اندازه‌گیری وزن کهکشان، به‌ویژه کهکشان میزبان

روش اندازه‌گیری وزن کهکشان، به‌ویژه کهکشان میزبان محاسبه‌ی جرم کهکشان‌ها می‌تواند دانشمندان را یک قدم به پی بردن به ماهیت ماده‌ی تاریک نزدیک‌تر کند. شاید محاسبه‌ی جرم یک کهکشان به نظر پیچیده و مبهم برسد؛…

  • خانه
  • روش اندازه‌گیری وزن کهکشان